Kira Sertifikası İhraçları

Şirketimizce, Eti Krom A.Ş.'nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olarak yer alacağı, yurt dışında ihraç edilmek suretiyle, 250.000.000 ABD Doları tutarlı ihraç tavanı kapsamında, tertipler halinde, Kira Sertifikaları Tebliği'nde düzenlenen yönetim sözleşmesine ve alım satıma dayalı olarak kira sertifikaları ihraçlarına ilişkin Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi ekte sunulmuştur (06.12.2018 tarihli ve 60/1395 sayılı karar).

Şirketimizce, Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olarak yer alacağı, yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak (veya satış şekillerinin birlikte kullanılması) suretiyle, 300.000.000 Türk Lirası tutarlı ihraç tavanı kapsamında, tertipler halinde, Kira Sertifikaları Tebliği'nde düzenlenen yönetim sözleşmesine dayalı olarak kira sertifikaları ihraçlarına ilişkin Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi ekte sunulmuştur (30.03.2018 tarihli ve 16/437 sayılı karar).

Nitelikli Yatırımcıya İhraç

Şirketimiz tarafından, Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olarak yer alacağı, kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 30.03.2018 tarih ve 16/437 sayılı kararıyla onaylanan 300.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak, 728 gün vadeli, 300 Milyon TL nominal değerli kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

Şirketimizce, Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.'nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olarak yer alacağı, yurt içinde tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 500.000.000 Türk Lirası tutarlı ihraç tavanı kapsamında; tertipler halinde, Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen yönetim sözleşmesine dayalı olarak kira sertifikaları ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi ekte sunulmuştur (15.03.2018 tarihli ve 12/392 sayılı karar).

Nitelikli Yatırımcıya İhraç

Şirketimiz tarafından, Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.'nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olarak yer alacağı, kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 15.03.2018 tarih ve 12/392 sayılı kararıyla onaylanan 500.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak, 364 gün vadeli, 200 Milyon TL nominal değerli kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

Şirketimizce, QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş.'nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olarak yer alacağı, yurt içinde tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 1.000.000.000 Türk Lirası tutarlı ihraç tavanı kapsamında tertipler halinde, Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen yönetim sözleşmesine dayalı olarak kira sertifikaları ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi ekte sunulmuştur (25.01.2018 tarihli ve 4/128 sayılı karar).

Nitelikli Yatırımcıya İhraç

Şirketimiz tarafından, QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş.'nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olarak yer alacağı, kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 25.01.2018 tarih ve 4/128 sayılı kararıyla onaylanan 1.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak, 728 gün vadeli, 200 Milyon TL nominal değerli kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

Nitelikli Yatırımcıya İhraç

Şirketimiz tarafından, QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş.'nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olarak yer alacağı, kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 25.01.2018 tarih ve 4/128 sayılı kararıyla onaylanan 1.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak, 730 gün vadeli, 200 Milyon TL nominal değerli kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

Nitelikli Yatırımcıya İhraç

Şirketimiz tarafından, QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş.'nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olarak yer alacağı, kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 25.01.2018 tarih ve 4/128 sayılı kararıyla onaylanan 1.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak, 728 gün vadeli, 200 Milyon TL nominal değerli kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

Şirketimizce, Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. 'nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olarak yer alacağı, yurt içinde tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 200.000.000 Türk Lirası tutarlı ihraç tavanı kapsamında tertipler halinde, Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen sahipliğe, yönetim sözleşmesine ve alım-satıma dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle kira sertifikaları ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi ekte sunulmuştur (21.09.2017 tarihli ve 34/1137 sayılı karar).

Nitelikli Yatırımcıya İhraç

Şirketimiz tarafından, Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. 'nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olarak yer alacağı, kira sertifikalarının yurtiçinde ihracı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 21.09.2017 tarih ve 34/1137 sayılı kararıyla onaylanan 200.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak, 364 gün ve 728 gün vadeli, 100’er Milyon TL nominal değerli (toplamda 200 Milyon TL) kira sertifikasının ihracına ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.